EN BASIC

BÁO GIÁ - ENBASIC

Gói cảnh quan cơ bản

45.000
VND/m2
 • Bản vẽ 3D khu sân vườn
 • Bản vẽ 2D (chỉ bố trí cảnh quan, không bao gồm bản kỹ thuật)

Gói Nội Thất cơ bản

110.000
VND/m2
 • Bản vẽ 2D bố trí mặt bằng nội thất
 • Hình ảnh 3D nội thất
 • Bản vẽ chi tiết nội thất

Gói kiến trúc cơ bản

110.000
VND/m2
 • Hồ sơ xin phép xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc
 • Hồ sơ kết cấu
 • Hồ sơ điện nước
 • Bản vẽ 3D ngoại thất

Gói combo cơ bản

Kiến Trúc + Nội Thất
180.000
VND/m2
 • Hồ sơ xin phép xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc
 • Hồ sơ kết cấu
 • Hồ sơ điện nước
 • Hồ sơ triển khai thi công nội thất chi tiết
 • Bản vẽ 3D ngoại thất
 • Bản vẽ 2D, 3D nội thất
EN BASIC

BÁO GIÁ - ENBASIC

Lựa chọn gói báo giá