Chi tiết dự án

  • Dự án Cải tạo nội thất và kiến trúc nhà phố
  • Khách hàng Chị Ái Thương
  • Địa chỉ Thanh Khê - Đà Nẵng
  • Năm dự án 2022