Chi tiết dự án

  • Dự án Cải tạo nội thất nhà phố
  • Khách hàng Anh Minh - Chị Cúc
  • Địa chỉ Tam Kỳ - Quảng Nam
  • Diện tích 120m2
  • Năm dự án 2021