Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế cải tạo nội thất nhà phố
  • Khách hàng Mr Nhân
  • Địa chỉ Hội An
  • Diện tích 339m2
  • Năm dự án 2023
  • Chi phí Liên hệ