Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế nội thất chung cư FPT Plaza 1
  • Địa chỉ Đà Nẵng
  • Diện tích 71.09 m2
  • Năm dự án 2022