Chi tiết dự án

  • Dự án Dự án thiết kế nội thất chung cư FPT Plaza 2
  • Địa chỉ Đà Nẵng
  • Diện tích 70m2
  • Năm dự án 2023