Chi tiết dự án

  • Dự án Dự án thiết kế phòng ngủ khách sạn Goldenline
  • Khách hàng Anh Ngọc Thịnh
  • Địa chỉ Sơn Trà - Đà Nẵng
  • Diện tích 45m2
  • Năm dự án 2021