Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế trọn góinhà phố
  • Khách hàng Anh Tân - Chị Huyền
  • Địa chỉ Tam Kỳ - Quảng Nam
  • Diện tích 140m2
  • Năm dự án 2022