Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế nhà phố 2 tầng Q2T House
  • Khách hàng Mr Quoc
  • Địa chỉ Đà Nẵng
  • Diện tích 100m2
  • Năm dự án 2022