Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế Kiến trúc - Nội thất nhà phố
  • Khách hàng Mr Cuong
  • Địa chỉ Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
  • Diện tích 100
  • Năm dự án 2023