Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế nhà phố
  • Khách hàng Anh Sơn
  • Địa chỉ Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
  • Diện tích 478m2
  • Năm dự án 2022