Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế nội thất nhà phố
  • Khách hàng Mr Qúy
  • Địa chỉ Đà Nẵng
  • Diện tích 75,6m2
  • Năm dự án 2021