Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế nhà ở gia đình
  • Khách hàng Mrs. Hằng
  • Địa chỉ Thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
  • Diện tích 443m2
  • Năm dự án 2023