Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế nhà ở gia đình
  • Khách hàng Mr. Đỗ Ngọc Thanh
  • Địa chỉ Thành phố Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk
  • Diện tích 5.5m x 20m
  • Năm dự án 2022