Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế Kiến trúc - Nội thất nhà phố
  • Khách hàng Mr Ngọc
  • Địa chỉ Đà Nẵng
  • Diện tích 100m2
  • Năm dự án 2024