Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế nội thất nhà phố
  • Khách hàng Chị Hằng
  • Địa chỉ Hòa Xuân Đà Nẵng
  • Diện tích 130m2
  • Năm dự án 2022