Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế - Thi công cửa hàng gạo Bách Nhật
  • Khách hàng Mr Son
  • Địa chỉ Đường Lê Thanh Nghị - Đà Nẵng
  • Năm dự án 2021