Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế Kiến trúc - Nội thất nhà phố
  • Khách hàng Mr Vu
  • Địa chỉ Bình Định
  • Diện tích 77m2
  • Năm dự án 2022