Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế nhà phố
  • Khách hàng Mrs Hue
  • Địa chỉ Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
  • Diện tích 190m2
  • Năm dự án 2023