Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế nội thất căn hộ FPT Plaza 2
  • Khách hàng Mr Nam Khang
  • Địa chỉ Đà Nẵng
  • Diện tích 73m2
  • Năm dự án 2023