Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế Kiến trúc - Nội thất nhà phố
  • Khách hàng Mr Triet
  • Địa chỉ Hải Châu, Đà Nẵng
  • Diện tích 40m2
  • Năm dự án 2024