Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế quán caffee MÁT GARDEN
  • Khách hàng Anh Thịnh
  • Địa chỉ Sơn Trà - Đà Nẵng
  • Diện tích 300m2
  • Năm dự án 2022