Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế trọn gói nhà cấp 4
  • Khách hàng Mr Tuan
  • Địa chỉ Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộc, tỉnh Quảng Trị.
  • Diện tích 82m2
  • Năm dự án 2023